หน้าแรก

กิจกรรมและข่าว

กิจกรรมอบรมให้ความรู้

30 พ.ค.65 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ, พ.ต.ท.ศิริชาติ จันทร์พรมมา รอง ผกก.ป.สน.ภาษีเจริญ และ พ.ต.ต.ประเสริฐ พันทับ สวป.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.รังษิมันตุ์ ห้วยหงษ์ทอง...
Read More
กิจกรรมและข่าว

จิตอาสาบริจาคโลหิต

20 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ  พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิริชาติ จันทร์พรมมา รอง ผกก.ป.สน.ภาษีเจริญ , พ.ต.ท.จุมพลภัทร์ กำนาด รอง ผกก.จร.สน.ภาษีเจริญ, พ.ต.ท.วงศพัศธ์ สารพร...
Read More
กิจกรรมและข่าว

เปิดช่องทางการแจ้งเหตุ

19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ผกก.สน.ภาษีเจริญ พร้อมด้วย พตท.ศิริชาติ จันทร์พรมมา รอง ผกก.ป.สน.ภาษีเจริญ คณะกรรมการ เครือข่ายประชาชน (Big 6) ประชุม ณ ที่ทำการชุมชนกำแพงทองพัฒนา พื้นที่...
Read More

โครงการที่สำคัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมการประเมินหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,300 หน่วยงานและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
Read More